Terug naar het overzicht

De nieuwe hemelwaterverordening 2023: nieuwe regelgeving vanaf 2 oktober 2023!

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De nieuwe regeling rond de gewestelijke hemelwaterverordening treedt in werking op 2 oktober 2023. De vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater werd immers op 10 februari 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering en vervangt de oude verordening van 2013. Deze nieuwe verordening is van toepassing op meldingen en vergunningsaanvragen die vanaf dan worden ingediend. De aanleiding tot deze nieuwe verordening is het gegeven dat een aanzienlijk gedeelte van Vlaanderen verhard is (16%) waardoor er een te snelle afvoer is van hemelwater en dat we steeds vaker geconfronteerd worden met periodes van droogte en extreme neerslag. De oude verordening houdt onvoldoende rekening met deze klimaatverandering om de bijbehorende negatieve effecten te ondervangen.

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Oscar Moonen
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven