Terug naar het overzicht

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De nietigheid is een privaatrechtelijke sanctie die wordt toegepast op overeenkomsten of clausules wanneer niet voldaan is aan de geldigheidsvereisten, bijvoorbeeld wanneer het voorwerp van de overeenkomst/clausule ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of het dwingend recht. De nietigheidssanctie heeft tot gevolg dat de overeenkomst/clausule geacht wordt nooit te hebben bestaan zodat zij geen gevolgen kan hebben voor het verleden en de toekomst. Tot zover hetgeen klassiek wordt aanvaard. In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen Wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven