Terug naar het overzicht

De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021.Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.In een eerste webinar wordt eerst aandacht besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).Vervolgens wordt in een tweede webinar stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.Vervolgens komen in de derde webinar de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.Tenslotte wordt tijdens de laatste webinar ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen.  In een derde onderdeel van deze webinar zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten.

Doorlooptijd 360 minuten
Erkende uren 6
Lesgever(s) Dr. Siel Demeyere advocaat Eubelius - Mr. Frank Burssens advocaat-vennoot Everest - Mr. William Timmermans advocaat-vennoot Altius - Mr. Carlos De Wolf advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten - Mr. Charlotte De Wolf advocaat De Wolf & Vennoten Adv
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven