Terug naar het overzicht

De hervorming van het goederenrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Tijdens deze opleiding krijgt u van 4 ervaren praktijkjuristen een overzicht van het nieuwe goederenrecht en de volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

Deel 1 – Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht (dr. Siel Demeyere)

 • Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
 • Voorwerp van zakelijke rechten
 • Publiciteit
 • Eigendomsrecht
 • Erfdienstbaarheden: de voornaamste wijzigingen

Deel 2 – Mede-eigendom (mr. Frank Burssens)

Mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de partijen of op gedwongen wijze. In deze sessie worden de drie verschillende wijzen van mede-eigendom besproken.

 • Toevallige mede-eigendom
 • Vrijwillige mede-eigendom
 • Gedwongen mede-eigendom

Deel 3 – Erfpacht, opstal en vruchtgebruik (mr. William Timmermans)

In deze sessie worden de nieuwe regels besproken, met onder meer aandacht voor volgende bijzondere aspecten:

 • Stapeling van zakelijke gebruiksrechten
 • Vruchtgebruik en opstal mogen langer duren, erfpacht mag korter zijn
 • Eeuwigdurend opstalrecht voor volumebouw wordt mogelijk
 • De opstalgever wordt “eigenaar” van de niet-betaalde opstallen
 • Grove herstellingen door de blote eigenaar bij vruchtgebruik

Deel 4 – Zakelijke rechten en omgevingsvergunningen (mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf)

 • Erfdienstbaarheden in het nieuwe Goederenrecht : harmonisatie of innovatie?
 • De gevolgen van de wijzigingen inzake het goederenrecht (in het bijzonder ook deze inzake erfdienstbaarheden) wat betreft:
  • Aanvragen betreffende omgevingsvergunningen
  • Klassieke overheidsopdrachten
  • Openbare infrastructuurwerken
  • Nutsvoorzieningen
 • Gevolgen voor de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten ?
Doorlooptijd 360 minuten
Erkende uren 6
Lesgever(s) Dr. Siel Demeyer / Mr. Frank Burssens / Mr. William Timmermans / Mr. Carlos De Wolf / Mr. Charlotte De Wolf
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven