Terug naar het overzicht

De gevolgen van het contract voor derden - Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Het lijdt geen twijfel dat het bestaan van een contract gevolgen kan hebben jegens derden: het onderscheid tussen de interne en de externe werking van het contract vormt trouwens de hoeksteen van het leerstuk van de derdenwerking, zoals bepaald in art. 5.103 BW. Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Vincent Sagaert (Eubelius / KU Leuven) een praktijkgerichte analyse van deze complementaire beginselen van relativiteit en tegenwerpelijkheid, uiteraard ook in het licht van het nieuwe verbintenissenrecht.

Inleiding: art. 5.103 BW

 • de beginselen van relativiteit en tegenwerpelijkheid van het contract
 • de begrippen ‘contractpartij’ en ‘derde’

Eerste axioma: de relativiteit van de inhoud van contracten

 • Algemeen uitgangspunt
 • De eerste uitzondering: beding ten behoeve van een derde
  • algemeen
  • onherroepelijkheid van het derdenbeding
  • gevolgen van het derdenbeding
 • De tweede uitzondering: rechtstreekse vordering
  • algemeen
  • de noodzaak van een wettelijke grondslag
  • de onvolmaakte rechtstreekse vordering
  • de volmaakte rechtstreekse vordering
  • de zijdelingse vordering
 • De derde uitzondering: kwalitatieve rechten
  • begrip
  • aanvullend recht
 • Geen doorwerking van contracten aan de passiefzijde (‘verbod van derdenbeding’)
  • uitgangspunt
  • nuanceringen: sterkmaking veeleer als bevestiging dan als uitzondering, kettingbeding

Tweede axioma: tegenwerpelijkheid van het bestaan van contracten

 • Tegenwerpelijkheid van de externe gevolgen en uitzonderingen
 • Derde-medeplichtigheid van andermans contractbreuk als toepassing van de tegenwerpelijkheid van het bestaan van contracten
  • algemeen
  • voorwaarden
  • sanctie
 • Eerste uitzondering: pauliaanse vordering
  • algemeen
  • toepassingsvoorwaarden
  • gevolgen van de pauliaanse vordering
  • bijzondere wettelijke toepassingen van de pauliaanse vordering
 • Tweede uitzondering: veinzing (‘simulatie’)
  • begrip
  • gevolgen

 

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Prof. dr. Vincent Sagaert (Eubelius / KU Leuven)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven