Terug naar het overzicht

De gerechtsdeskundige en de vrederechter: procedures en toepassingsgebieden (u kijkt wanneer u wil!)

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Prijs: 200€ ex. btw

 

Duurtijd: 3u18

De gerechtsdeskundige en de vrederechter: procedures en toepassingsgebiedenWalter Niewold, Emeritus-Vrederecht Hasselt

Door zijn bevoegdheden doet de vrederechter regelmatig beroep op deskundigen in verschillende disciplines

In een eerste gedeelte wordt ingegaan op de algemene regels die gelden voor alle deskundigen in burgerlijke zaken, zoals het nationaal register van deskundigen, de voorwaarden van opname en de deontologische code. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden binnen het buitengerechtelijk en gerechtelijk deskundig onderzoek. Bij het minnelijk deskundig onderzoek wordt bijzondere aandacht besteed aan de minnelijke afpaling. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek, van kracht sinds 1/9/2021 zullen hier een aantal belangrijke wijzigingen zijn. Wat het gerechtelijk deskundig onderzoek betreft wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de procedure in burgerlijke zaken voorzien in het Gerechtelijk Wetboek, waarbij telkens wordt gewezen op recente wetswijzigingen. Ook worden praktijkvoorbeelden aangehaald. Hierna wordt ingegaan op de specifieke procedures die voor de vrederechter worden behandeld en waarbij deskundigen een cruciale rol kunnen spelen.

Ook voor verschillende van deze procedures is de wetgeving recent gewijzigd:1.Plaatsopneming met deskundige2.Gerechtelijke afpaling waarbij de wijzigingen vanaf 1/9/2021 in het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden toegelicht3.Deskundig onderzoek inzake huur, pacht en andere betwistingen voor de vrederechter4.Onteigeningen. De procedure onteigening is voor wat het Vlaams Gewest betreft grondig gewijzigd met ingang vanaf 1/1/2018. Deze wijzigingen zijn ook van belang voor de landmeter-deskundige die door de vrederechter wordt aangesteld5.Schattingen in procedures bewindvoering6.Tussenkomst geneesheer inzake beoordeling onbekwaamheid bij bewindvoeringen7.Medisch deskundig onderzoeken in diverse zaken.7.Tussenkomst geneesheer inzake beoordeling wet geestesziekenVoormelde onderwerpen worden behandeld vanuit een praktisch benadering met talrijke voorbeelden

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Walter Niewold
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven