Terug naar het overzicht

De bouwshift anno 2024: concrete invulling & operationalisering

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Mr. Mario Deketelaere, advocaat Baker & McKenzie, professor KULeuven & docent Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen)

  • recente uitvoeringsbesluiten goedgekeurd (tussenkomst Bouwshiftfonds voor planschadevergoeding + procedure planschadevergoeding + procedure planbaten (aanpassing planbatenbesluit)
  • Het nieuwe decreet woonreservegebieden geeft mee uitvoering aan de bouwshift. De regeling om woonreservegebieden nog aan te snijden wordt grondig gewijzigd, om de langetermijndoelstellingen van de bouwshift mee te realiseren. De nieuwe decretale regeling (in voege sinds 7 juli 2023) plaatst een “stolp” over de nog aanwezige woonreservegebieden. Het aansnijden van onbebouwd woonreservegebied kan pas als de gemeente het gebied “vrijgeeft”.
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Mr. Mario Deketelaere, advocaat Baker & McKenzie, professor KULeuven & docent Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven