Terug naar het overzicht

Dag van de verzekering rechtsbijstand

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Deze dag ging door op 31 05 2023De verschillende sessies zijn beschikbaar in ON DEMAND versie.Via deze link kan u de opnames van de dag bekomen:  KLIK HIER

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel.Immo makelaars, syndici en hun personeel.Advocaten met specialisatie rechtsbijstand.

DOELSTELLING:

  • Verduidelijken van de waarborgen in diverse polissen rechtsbijstand.
  • Kennis overbrengen over de diverse waarborgen id verzekering rechtsbijstand.

INHOUD:

  • De wet op de toegankelijkheid van de polis rechtsbijstand.
  • Inkomstenverlies na lichamelijk letsel.
  • De rechtsbijstand voor de onderneming, deelaspect fiscale rechtsbijstand.
  • Verzekeringstools.
  • Rechtsbijstand fiscale controles.

VORM:

Fysieke bijeenkomst.Hotel Serwir Koningin Astridlaan 57 te 9100 SINT NIKLAAS

ZIE  https://www.serwir.com/

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

  • wetgeving.
  • TAK 17.

PLANNING:  31 mei 2023.Welkom tussen 8.00 en 8.30 uur.Voordrachten tussen 8.30  en 15.30 uur.Meerdere Q&A momenten.

DAGINDELING08.00 – 08.30 Ontvangst  met ontbijtkoeken08.30 – 09.00 Luc Devlamynck en Guy Schepers: introductie, voorstelling DVL Education en de Online Werkgroep Verzekeringen.09.00 – 09.30 Luc Devlamynck:  Voorbeelden uit de polis volgens de wet Geens.Diverse voorbeelden van de verplichte waarborgen bij de fiscaal aftrekbare polis rechtsbijstand.Met een toelichting op de toegelaten uitsluiting en de nomenclatuur van de “polis Geens”.09.30 – 10.30 Nicole Gobin: rechtsbijstand voor bedrijven.Nicole verduidelijkt het nut van de polis rechtsbijstand voor bedrijven aan de hand van een aantal concrete situaties.Onder andere: weigeringen in schade arbeidsongevallen, problematiek van dossiers met lichamelijke schade.10.30 – 10.50 Pauze10.50 – 11.50 Violein Van Den Daele: Inkomstenverlies na lichamelijk letsel.Violein is juriste en beheerder lichamelijke schade. Haar voordracht zal duidelijk maken dat bij lichamelijk schade de rechtsbijstand zeer belangrijk is. Haar voordracht bevat  de details van een vordering bij lichamelijke schade.11.50 – 12.05 Curd  Vanacker: kort verslag van de gemengde commissie rechtsbijstand.Curd is advocaat bij Yprius, hij geeft ons een toelichting op het protocol akkoord tussen verzekeraars en de OVB en OBFG.12.05 – 13.00  LUNCH13.00 – 14.00 Geert Dehouck: verzekeringstools om klanten goed en juist te verzekeren.Geert  is een loopbaan lang promotor van de rechtsbijstand. Hij verduidelijkt via zijn tools.14.00 –  15.00 Tom Vanwambeke: rechtsbijstand bij fiscale conflicten.Rechtsbijstand bij fiscale conflicten is een aparte manier van verzekeren.Tom  verduidelijkt de eigenheid van deze aanpak.15.00 – 15.30  Q&A en slotwoord.

 

AANTAL PUNTEN:  6 FSMA punten verzekering; 6 punten OVB,   3 Punten BIV.

DOCENTEN: Luc Devlamynck, Geert Dehouck,  Violein Van Den Daele, Tom Vanwambeke,  Guy Schepers, Curd Vanacker.

SYLLABUS: 

Slides van de voordrachten.

VEREISTE BASISKENNIS:

Basiskennis verzekeringen is wenselijk.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 360 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck Guy Schepers Violein Van Den Daele Curd Vanacker Geert Dehouck Tom Vanwambeke
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven