Terug naar het overzicht

Cyberrisico’s verzekering voor bedrijven [on demand]

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELSTELLING:

 • Kennisoverdracht van de diverse deelwaarborgen voor een polis cyber, bijstand na cyber, bedrijfsschade, rechtsbijstand, verantwoordelijkheid, eigen schade en kosten.

INHOUD:

 • Bewustwording van cyberrisk aan de hand van meerdere voorbeelden van cyber crime.
 • Deelwaarborgen van de polissen cyber leren kennen: aansprakelijkheid; eigen schade; diverse kosten; betaling van losgeld; imagoschade; rechtsbijstand.
 • Aanduiding van de verschilpunten tussen de polissen van diverse maatschappijen.
 • Overzicht van de diverse cyber risico’s. Opsomming van de mogelijke gevaren; Argumenten voor deze verzekering.
 • Overzicht van de diverse verzekerde risico’s:Aansprakelijkheid bv. wegens schending van gegevens, of falend informaticasysteem of diefstal en publicatie van gestolen gegevens…Multi-media aansprakelijkheid bv. wegens laster, inbreuk op intellectuele rechten, schade door plagiaat, schending van privacyWinstverlies, bedrijfsschade, netwerkonderbreking bv. door diefstal van paswoorden, door uitval van het systeemcyberafpersing, losgeld, cyberdiefstal, hackingEigen schade en kosten bv. administratieve verplichtingen, juridisch advies, boetes, restore kosten.RechtsbijstandPreventie diensten bv. bewustwording, audit, juridisch advies, hotline
 • Informatie:Dat de ontwikkeling van een digitale ruimte gepaard gaat met verschillende gevaren werd recentelijk nogmaals meerdere keren bewezen. Cybercriminaliteit is een toenemend fenomeen met vaak grote gevolgen. Enerzijds is er vaak een geleden financiële schade, daarnaast duurt het ook vaak enige tijd om het systeem te herstellen alvorens een organisatie terug volledig operationeel is. Als maar meer bedrijven willen zich dan ook tegen deze schade dekken a.d.h.v. een cyberverzekering.
 • Tijdens deze opleiding wordt er dan ook stilgestaan bij de bewustwording van cyberrisks. Dit wordt onder andere gedaan met voorbeelden van de verschillende vormen die criminelen gebruiken om hun slag te slaan. Bewustwording van de verschillende gevaren is hier het doel. Op het einde van dit seminarie kent u de verschilpunten tussen de polissen van de diverse maatschappijen. De verschillen zijn immers zeer groot.Alsook beschikt u over de juiste argumenten voor de verkoop van deze verzekering. De bedrijven kennen immers de polis nog niet. Het is dan ook des te belangrijker dat ze gewezen worden op de verschillen in voorwaarden en premies.
 • Vergelijking van de polisvoorwaarden van AIG, Allianz, Axa, Baloise, Chubb, Cybercontract, DVV, Euler Hermes, Federale, HDI, Hiscox, KBC, MS Amlin en Zurich.
 • Onderwerpen van de vergelijking: definities in de polis (met omschrijving van de waarborgen); diverse deelwaarborgen zoals bedrijfsschade, media verantwoordelijkheid, telefoonkosten, netwerkonderbreking, aansprakelijkheid,… ; Uitsluitingen en beperkingen op verzekerde bedragen; Opzegmodaliteiten voor verzekeraar en verzekerde; Verplichtingen voor de verzekerde; Wachttijden; Bijstand, First help bij vermoeden van cyberrisk; Diverse eigen kosten en schade…

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving.
 • TAK 13 16 17 18.

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN:  verzekeringen, bank en kredieten; detail in de rubriek extra informatie.3 punten ITAA, categorie B.

DOCENT: Luc Devlamynck.

SYLLABUS: kopie van de slides; kopie van de polisvoorwaarden gesorteerd per onderwerp.

VEREISTE BASISKENNIS:

Basiskennis verzekeringen is wenselijk. Kennis van de polis cyber is niet nodig. Geen basiskennis vereist voor het begrijpen van de diverse cyberrisico’s.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven