Terug naar het overzicht

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed.

De totstandkoming van de koopovereenkomst.

 • Wanneer is er een rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen en hoe kan men dit bewijzen?
 • Welke gebeurtenissen kunnen alsnog een geldige totstandkoming doorkruisen (zoals het uitoefenen van voorkooprechten of het niet realiseren van opschortende voorwaarden)?

 De gemeenrechtelijke informatieverplichtingen die gelden bij een koop-verkoop van onroerend goed, en de mogelijke rechtsgevolgen wanneer aan die verplichtingen niet voldaan is.

 • De wilsgebreken (dwaling, bedrog en benadeling).
 • De precontractuele aansprakelijkheid van partijen.
 • De vrijwaringsverplichtingen van de verkoper.

De specifieke informatieplichten die gelden bij de overdracht van onroerend goed.

 • Informatieplichten die gelden bij elke onroerende koop-verkoop:
  • informatie omtrent de bodem
  • stedenbouwkundige inlichtingen
  • inlichtingen inzake onroerend erfgoed
  • de waterEvaluatie
  • het energieprestatiecertificaat
  • de stookolietank
  • de elektrische keuring
  • het postinterventiedossier
  • nieuw: de asbestinventarisattest.
 • Bijzondere informatieverplichtingen bij bepaalde transacties, zoals deze inzake appartementsmede-eigendom en de Woningbouwwet.

De overdracht van de immovennootschap als wijze om onroerend goed over te dragen.

 • De garanties die door de verkopers moeten worden geboden inzake het onroerend goed.
 • De mogelijke vorderingsrechten en zekerheden waarover een koper dan kan beschikken.
Doorlooptijd 125 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Mr. Christine Heeb (Schoups)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven