Terug naar het overzicht

Cases schade brand voorbeelden

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Immo makelaars, syndici en hun personeel.

DOELSTELLING:

  • Het aanleren van de opstelling van een schadeclaim.
  • Detailleren van de elementen van de schade.
  • Leren opsplitsen van de schade in hoofdwaarborg en bijkomende waarborg.

INHOUD:

  • In de eerste sessie worden een 25 tal schadegevallen overlopen.Detail van de vergoedingen wordt nagezien; er wordt gezocht naar (opzettelijk door de docent aangebrachte) fouten in de claim.
  • Diverse waarborgen komen aan bod: waterschade, storm, glasbreuk, brand, elektrisch risico, aanrijding.
  • De berekende vergoeding wordt post per post besproken.
  • In de tweede sessie komen enkele foto’s van schades.De docent heeft de diverse afmetingen van de beschadigde goederen en detail van wat er moet hersteld worden.De cursisten werken zelf aan een berekening van de vergoeding.

VORM:

Afstandsonderwijs  / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

  • TAKKEN 8, 13

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering per sessie; 3 punten BIV.

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS en METHODE:

Diverse schadegevallen met detail van de berekening van de vergoeding.Het gaat over verschillende waarborgen: brand, storm, waterschade, glasbreuk, diefstal.Analyse van de waarborg uit elke omschrijving van het schadegeval.In de opgemaakte schadebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de hoofdwaarborgen en de bijkomende waarborgen, en de gevolgen van de opsplitsing.In de gevolgschade worden de standaard prijzen van diverse werken besproken (prijs voor behangen, schilderen, vloeren, kleine karwijen, sanitair werk, …)De cases dienen als voorbereiding op de oefeningen in de opleiding cases schade brand oefeningen.In de diverse cases wordt ook de invloed van de betrokken Assuralia conventies besproken.

VEREISTE BASISKENNIS:

Theorie wordt verondersteld gekend te zijn.Minimale kennis nodig van de wetgeving en de deelwaarborgen in de polis.Weten dat er bepaalde overeenkomsten zijn die de schaderegeling beïnvloeden.Het onderscheid kennen tussen hoofdwaarborgen en bijkomende waarborgen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven