Terug naar het overzicht

Cases schade brand oefeningen

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Immo makelaars, syndici en hun personeel.

DOELSTELLING:

  • Het aanleren van de opstelling van een schadeclaim.
  • Detailleren van de elementen van de schade.
  • Leren opsplitsen van de schade in hoofdwaarborg en bijkomende waarborg.

INHOUD:

  • In deze sessie oefeningen worden een 25 tal schadegevallen overlopen.Detail van de vergoedingen wordt nagezien; er wordt gezocht naar (opzettelijk door de docent aangebrachte) fouten in de claim.
  • Diverse waarborgen komen aan bod: waterschade, storm, glasbreuk, brand, elektrisch risico, aanrijding.
  • Er worden foto's getoond van de schade en afmetingen van de beschadigde goederen.
  • De cursist berekent een vergoeding uit de opgegeven beelden en afmetingen.De docent heeft de diverse afmetingen van de beschadigde goederen en detail van wat er moet hersteld worden.De docent geeft tips en voorbeelden om de vergoeding te kunnen berekenen.

VORM:

Afstandsonderwijs  / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

  • TAKKEN 8, 13

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekeringen.

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS en METHODE:

Aan de hand van een  een opgave van schade wordt geprobeerd een berekneign van de vergoeding te maken.Komen aan bod: detail van oppervlakte, detail van uit te voeren werken en een foto van de schade.De cursisten maken een begroting van de schade. De docent helpt mee om detail van de diverse schades te bespreken.Bedoeling is om tot een voorstel van vergoeding te komen zoals bij de voorbeelden uit de andere opleiding.

VEREISTE BASISKENNIS:

Theorie wordt verondersteld gekend te zijn.Minimale kennis nodig van de wetgeving en de deelwaarborgen in de polis.Weten dat er bepaalde overeenkomsten zijn die de schaderegeling beïnvloeden.Het onderscheid kennen tussen hoofdwaarborgen en bijkomende waarborgen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven