Terug naar het overzicht

Cases BA uitbating

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen; schadebeheerders, PCPers, VVDers.Accountants, tax advisors en hun personeel; adviseurs, consultants naar bedrijven toe.

DOELSTELLING:

 • Toepassen van de bestaande kennis BA uitbating.
 • Leren de waarborgen en de uitsluitingen ontdekken in de versie van de feiten die door de verzekerde gegeven worden.
 • Ontleding van het verhaal van de aangifte.
 • Leren aanduiden van wat verzekerd is en wat uitgesloten is.
 • Onderscheid kunnen maken tussen basiswaarborg en diverse uitbreidingen.

INHOUD:

 • Bespreking van de aangifte van het schadegeval. De gebeurde feiten worden geïllustreerd met foto’s.
 • Bij elke case wordt nagegaan op basis van welke wetgeving er aansprakelijkheid zou kunnen zijn voor de verzekerde. De wetgeving zit als bijlage uitgeprint in de syllabus.
 • Tevens wordt nagegaan of er waarborg is en in welke afdeling van de polis deze waarborg kan gevonden worden. Ook wordt nagegaan voor welke zaken er vaak een bijpremie gevraagd wordt. In diverse cases wordt ook de commerciële schade onderzocht.
 • Diverse sectoren komen aan bod: horeca, aannemers van bouwwerken, garages, sanitair, installateur, productie, schade door (en aan) eigen werk, landbouwsector, wegenwerken, bouwwerken, kweken van dieren, voertuigen met en zonder immatriculatie, werktuigen…

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving, wet 04 2014
 • TAK 13

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

 

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS:

De syllabus bevat de teksten van een 30 tal aangiftes van schade. Het verhaal over de gebeurde feiten. Telkens worden dezelfde elementen onderzocht:

 • Is de verzekerde aansprakelijk of niet? (en op basis van welk artikel van de wet)
 • Is er waarborg in de polis? (basiswaarborg of uitgebreide waarborg)

De feiten worden verduidelijkt met foto’s van de locatie. De foto’s zitten echter niet in de syllabus.

VEREISTE BASISKENNIS:

Basiskennis van de polis BA uitbating is vereist.Basisprincipes van de extra-contractuele aansprakelijkheid (art 1382 – 1386bis BW) moeten gekend zijn.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) luc devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven