Terug naar het overzicht

Cases BA na levering

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Immo-makelaars, syndici en hun personeel.

DOELSTELLING

 • Toepassing van de bestaande kennis inzake productaansprakelijkheid.
 • In de aangifte uit de verhalen van de klant leren de juiste elementen zoeken en opvragen om de waarborg in de polis te kunnen aantonen.
 • De uitsluitingen leren herkennen.
 • Verschil tussen verzekerd of niet en verantwoordelijk of niet leren kennen.

INHOUD

 • Bespreking van de aangifte van het schadegeval. De gebeurde feiten worden geïllustreerd met foto’s.
 • Bij elke case wordt nagegaan op basis van welke wetgeving er aansprakelijkheid zou kunnen zijn voor de verzekerde. De wetgevingen zitten als bijlage uitgeprint in de syllabus.
 • Tevens wordt nagegaan of er waarborg is en in welke afdeling van de polis deze waarborg kan gevonden worden. Ook wordt nagegaan voor welke zaken er vaak een bijpremie gevraagd wordt. In diverse cases wordt ook de commerciële schade onderzocht.
 • Tijdens deze interactieve workshop komen een dertigtal schadegevallen aan bod. De deelnemers krijgen een aantal vragen voorgeschoteld. Op basis van de gegevens van het schadegeval wordt dit onder de deelnemers besproken en zoeken zij het antwoord op de gestelde vragen?
 • Enkele voorbeelden van vragen die aan bod komen:
  • Is de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken?
  • Valt het schadegeval onder de basiswaarborg B.A. Na levering?
  • Wanneer valt een schade onder BA uitbating, wanneer onder BA na levering?
  • Volgens welke wetgeving kan de verzekerde aansprakelijk gesteld worden?
  • Wanneer is er sprake van een grove fout? Onder welke voorwaarden is ze verzekerbaar?
  • Wat betekent samenloop van contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid?
  • Wat is het verschil tussen reddingskosten en een recall polis?
 • Volgende sectoren/beroepen komen aan bod in de voorbeelden:Tankstation; verkoop van tuinproducten; landbouw; installatie CV; bouwbedrijf; metaalbouw; garagist; varkenskweker; verkoop van open haarden; elektrieker; beenhouwer; licht technieker; verffabrikant; woningbouw; particuliere verkoop; huur van machine; schade door ingewerkte tandwielen.
 • U wil uw kennis van de verzekering B.A. na levering toetsen aan de praktijk? Dan is dit een unieke kans!

VORM:  On demand webinar

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving, wet 04 2014
 • TAK 13

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 punten FSMA Verzekering

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS

De syllabus bevat de teksten van een 25 tal aangiftes van schade. Het verhaal over de gebeurde feiten.Telkens worden dezelfde elementen onderzocht:

 • Is de verzekerde aansprakelijk of niet? (en op basis van welk artikel van de wet)
 • Is er waarborg in de polis? (basiswaarborg of uitgebreide waarborg)

De feiten worden verduidelijkt met foto’s van de locatie. De foto’s zitten echter niet in de syllabus.

De syllabus bevat naast de voorbeelden ook de diverse betrokken wetteksten.

VEREISTE BASISKENNIS

Basiskennis van de polis BA uitbating en BA na levering is vereist.Basisprincipes van de extra-contractuele aansprakelijkheid (art 1382 – 1386bis BW) en de contractuele aansprakelijkheid moeten gekend zijn.Basiskennis over productaansprakelijkheid en garantiewetgeving is wenselijk.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven