Terug naar het overzicht

Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat brengt het nieuwe boek 6?

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel tot invoeging van boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” in het nieuw Burgerlijk Wetboek bij de Kamer van volksvertegenwoordigers neergelegd. Boek 6 is nu onderverdeeld in zeven hoofdstukken volgens een eenvoudig en duidelijk schema. Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe geven u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

Volgende items komen aan bod:

 • Inleiding en overzicht
 • Werking in de tijd
  • Op welke feiten zullen de bepalingen van boek 6 van toepassing zijn?
  • Wat met de schadegevallen die zich voor de inwerkingtreding van de wet hebben voorgedaan, ook al strekken de gevolgen ervan zich uit tot na deze inwerkingtreding?
 • Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Zal een contractspartij in de toekomst ook steeds buitencontractueel kunnen worden aangesproken in geval van een wanprestatie? Welke voorwaarden moeten er daartoe zijn voldaan?
  • In welke mate kunnen partijen de samenloop van aansprakelijkheden contractueel regelen, of zelfs uitsluiten?
 • Aansprakelijkheid van hulppersonen
  • Welke impact in de praktijk zal de voorgestelde afschaffing van de quasi-immuniteit van hulppersonen hebben? Pros en cons?
  • Welke verweermiddelen kunnen hulppersonen inroepen?
 • Grondslagen van aansprakelijkheid
  • Welke nieuwigheden zijn er inzake de grondslagen van aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor eigen daad, voor andermans daad en voor zaken en dieren)?
  • Zal er een nieuw vermoeden van aansprakelijkheid gelden voor personen met een globaal en duurzaam toezicht op anderen?
 • Causaal verband
  • Op welke wijze wordt het uitgangspunt inzake het causaal verband versoepeld dan wel verstrengd?
  • Quid met proportionele aansprakelijkheden (verlies van een kans en alternatieve oorzaken)?
 • Pluraliteit van aansprakelijken
  • Is er in de toekomst een in solidum aansprakelijkheid bij zowel samenlopende als gemeenschappelijke fouten?
  • Wat met een gedeelde aansprakelijkheid met de benadeelde en wanneer wordt deze niet aangenomen?
  • Hoe wordt het regres geregeld en wanneer is regres uitgesloten?
 • Schade en schadeloosstelling
  • Welke basisregels inzake de schadeloosstelling zullen in het Wetsvoorstel worden verankerd?
  • Op welke wijze gaat het Wetsvoorstel om met de preventie van schade? Kunnen preventieve bevelen of verboden worden gevorderd?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een bijkomende vergoeding van de nettowinst bij lucratieve fouten?
  • Quid met de schatting en begroting ex aequo et bono van de schade?
  • In welke mate kan een dading worden gesloten inzake nieuwe schade of de verergering van schade bij de aantasting van de fysieke integriteit?
Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven