Terug naar het overzicht

Brand eenvoudige risico's toepassingen

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Immo makelaars en syndici.

DOELSTELLING:

 • De juiste oplossingen kunnen toepassen voor eigenaar, huurder en gebruiker.
 • Weten hoe verfraaiingen door de huurder aangebracht, kunnen verzekerd worden.
 • Verzekerbaar belang begrijpen en toepassen; weten hoe de verzekerden juist moeten aangeduid worden.
 • De besproken onderwerpen kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

INHOUD:

 • Risico’s voor de eigenaar, de gebruiker en de huurder.
 • Verhaalafstand door de verzekeraar van de eigenaar en verschil met polis huuraansprakelijkheid.
 • Verfraaiingen door de huurder aangebracht.
 • Verzekerde bedragen; verschil tussen nieuwwaarde en herbouwwaarde.
 • Definitie van de verzekerde; plaats waar de verzekering geldig is; onderscheid hoofdwaarborgen en bijkomende waarborgen.
 • Verplichtingen van de verzekerde; bewijs waarborg en bewijs uitsluiting.
 • Overlijden van de verzekeringsnemer.
 • Verzekering voor rekening van wie het behoort.
 • Verzekering voor vruchtgebruiker en naakte eigenaar (verzekeringsplicht vruchtgebruiker).
 • Overdracht van de verzekerde goederen; verschil bij verkoop van onroerende of roerend goed.
 • Verhaalafstand door de verzekeraar van de eigenaar en verschil met polis huuraansprakelijkheid.

VORM:

Afstandsonderwijs /webinar on demand

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • TAKKEN 8, 13, 18

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering, 3 BIV punten.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Minimale kennis brandverzekeringen is wenselijk.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven