Terug naar het overzicht

Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Prof. dr. Ignace Claeys maakt een analyse op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (wet van 28 april 2022), van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van beëindiging van contracten onder het nieuwe recht.

Doorlooptijd 60 minuten
Erkende uren 1
Lesgever(s) Prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent / advocaat-vennoot Eubelius
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven