Terug naar het overzicht

Bedrijfsvoorheffing

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De bedrijfsvoorheffing is een voorheffing die door o.a. werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders. Ook pensioenen, vervangingsinkomsten, onderhoudsuitkeringen betaald aan niet-inwoners, inkomsten in het kader van de deeleconomie … zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Hoe wordt de BV berekend? Welke elementen hebben een impact op de berekening? Welke verminderingen/vrijstellingen kunnen worden genoten … 

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Pieter Debbaut
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Lexdura

Georganiseerd door
Lexdura

Inschrijven