Terug naar het overzicht

Artificiële intelligentie: pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Op 14 juni 2023 keurde het Europees parlement de AI Act goed. Tot de implementatie in de Belgische wetgeving moet de praktijkjurist uiteraard prangende vragen inzake strafrechtelijke verantwoordelijkheid, auteursrechtelijke aspecten, privacy… kunnen beantwoorden op basis van de huidige bestaande wetgeving, maar ook rekening houdende met de goedgekeurde AI Act. Tijdens deze webinar on demand geven dr. Nele Somers en mr. Julie Petersen u aan de hand van heel wat vragen een stand

AI en compliance

 • Algemene en specifieke doelstellingen
 • Impact voor leveranciers, gebruikers en consumenten
 • Wat is een AI-systeem?
 • De verschillende vormen
 • Verschillende manieren om AI-systemen in te delen
  • volgens intelligentieniveau
  • volgens risico
 • Kenmerken, voordelen en risico’s
 • Wereldwijde initiatieven
 • De quasi-unanieme consensus dat AI moet gereguleerd worden
 • Principes die in elke AI-regelgeving moeten worden ingebed
 • AI-regelgeving als onderdeel van een breder pakket maatregelen
 • Het ruime toepassingsgebied en bijzonderheden
 • Verboden AI-praktijken
 • AI-systemen met een hoog, laag, beperkt of geen risico
 • Toezicht, handhaving en sancties AI Act
 • Toepassing van de AI Act

AI en strafrechtelijke verantwoordelijkheid

 • De toepassing van de principes rond strafrechtelijke verantwoordelijkheid in AI-context 
  • de lege alta
  • de lege feranda
 • Pragmatische oplossingen

AI en auteursrecht & data 

 • Kan een machine een auteur zijn en kan omgekeerd de machine een namaker zijn?
 • De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Verordening 2018/1807 inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU
Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven