Terug naar het overzicht

Appartementsrecht anno 2024 | Actuele ontwikkelingen en recente rechtspraak

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De regels inzake appartementsmede-eigendom geven in de praktijk aanleiding tot tal van juridische vragen, zowel over het beheer en de verdeling van de aandelen en lasten in de gemene delen, maar ook wanneer het gaat over de praktische organisatie van de gedwongen mede-eigendom bij een (gefaseerde) projectontwikkeling of een latere uitbreiding.

Welke mogelijkheden en grenzen biedt het appartementsrecht? Hoe vertaalt zich dit in de opmaak en de organisatie van basisakten en reglementen van mede-eigendom? In deze bijdrage wordt daarop aan de hand van actuele rechtspraak en recente knelpunten in de praktijk ingegaan. 

Programma

In dit webinar geeft Prof. Vincent SAGAERT een actueel overzicht van het appartementsrecht.

Met concrete voorbeelden worden de wettelijke mogelijkheden en grenzen aangetoond om een gedwongen mede-eigendom praktisch en juridisch te organiseren en wordt ingegaan op de procedurele moeilijkheden die zich kunnen voordoen in geval van betwisting. 

Naast een bespreking van het toepassingsgebied van de wet op de mede-eigendom en de vorm en inhoud van de basisakte en het reglement van mede-eigendom komen een aantal vraagstukken aan bod die zich in een aantal specifieke omstandigheden kunnen voordoen.

  • het dwingende toepassingsdomein van het appartementsrecht
  • de wisselwerking tussen het appartementsrecht en de Wet Breyne
  • de verkoop van gemene delen
  • de inname van gemene delen door een topping up of een uitbreiding van een kavel
  • afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw.
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Prof. Vincent SAGAERT (KU Leuven - Eubelius) | M. Korneel DECROIX (Eubelius)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven