Terug naar het overzicht

Afstand van verhaal in de brandpolis

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers, immomakelaars, syndici.Advocaten, juristen en hun personeel.

DOELSTELLING:

 • De rechten van de partijen herkennen.
 • Alle vormen van verhaalafstand leren kennen.
 • De juiste formules in de bijzondere voorwaarden kunnen inlassen.

INHOUD:

 • Aansprakelijkheid van gebruiker, huurder en eigenaar.
 • Beperking van het verhaalsrecht van de verzekeraar volgens de wet van 2014 (art 95).
 • Verschillende vormen van afstand van verhaal aan de hand van een mindmap.
 • Verzekering voor rekening van wie het behoort.
 • Specifieke situatie bij verhuur aan professionele huurders.
 • Bespreking van de wetgeving en toepassing op diverse situaties.
 • Aandachtspunten op de diverse vormen van afstand van verhaal (gratis en betalend).
 • Noodzaak aan afstand van verhaal bij formules “voor rekening van wie het behoort”.
 • Opmerking bij delen van de huurwetgeving van suppletieve aard en delen van de wetgeving van dwingend recht.
 • Bruikbare tips voor de opmaak van de brandpolis van eigenaar en huurder en combinaties.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar on demand.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving
 • TAK 8

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering. 3 OVB punten. 3  BIV punten.

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS:

Kopie van de slides.Masterproef van Klaas Vanneste: afstand van verhaal inde brandpolis.

VEREISTE BASISKENNIS:

Enige kennis van de brandpolis is zeer nuttig in deze opleiding.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven