Terug naar het overzicht

Aansprakelijkheidsdekking in de brandverzekering

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Immo makelaars, syndici.

DOELSTELLING:

 • Inzicht verwerven in de diverse afdelingen van de brandpolis waar aansprakelijkheid verzekerd worden.
 • Kennis verwerven van de aansprakelijkheid van de huurder en de eigenaar.
 • Het begrip afstand van verhaal volledig begrijpen.

INHOUD:

 • Alle afdelingen extra-contractuele aansprakelijkheid. (verhaal van derden en BA gebouw).
 • Verantwoordelijkheid van de huurder en de gebruiker en de doorverhuurder en onderhuurder.
 • Verantwoordelijkheid van de verhuurder.
 • Diverse vormen van afstand van verhaal. Verzekering voor rekening van wie het behoort.
 • Onderscheid tussen Vlaamse, Brusselse, Waalse en Federale wetgeving.
 • In deze opleidingen worden contractuele en extra-contractuele vormen van aansprakelijkheid in de brandpolis behandeld:
  • Aansprakelijkheid eigenaar en huurder (art 1721 1302 1732 1733 en 1735 bw).
  • Verhaal van derden (art 1382 tot 1386 bis).
  • Verplichtingen van de huurder en de eigenaar.
  • Afstand van verhaal in zijn diverse vormen.

VORM

Afstandsonderwijs / webinar on demand.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • TAKKEN 8, 13, 18.

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering, 3 BIV punten.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Een minimum aan voorkennis van de brandpolis is wenselijk. De opleiding brand theorie (DVL48 polisvoorwaarden en wetgeving) is een goede voorbereiding.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Slides.

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven