Terug naar het overzicht

Aansprakelijkheid eigenaar, huurder; Vlaams woninghuurdecreet en andere regionale wetten

Betalend

Beschrijving


DOELSTELLING:

 • Inzicht verwerven in de aansprakelijkheid van eigenaar, verhuurder, huurder, gebruiker van een gebouw.
 • Verschillen kennen tussen de Federale wetgeving en de gewestelijke wetgeving.
 • De clausule afstand van verhaal kennen.
 • De waarde van het verzekerbaar belang kennen.
 • De waarde van de juiste definitie van de verzekerden kennen.

INHOUD:

 • Verantwoordelijkheid van de huurder en de gebruiker en de doorverhuurder en onderhuurder.
 • Verantwoordelijkheid van de verhuurder. Federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse wetgeving inzake woninghuur. Federale wetgeving voor de andere verhuurvormen.
 • Diverse vormen van afstand van verhaal. Verzekering voor rekening van wie het behoort.
 • Verzekerbaar belang.
 • De opleiding is geactualiseerd en aangepast aan de recente gewestelijke wetgevingen.
 • Aansprakelijkheid eigenaar en huurder (art 1721, 1302 1732 1733 en 1735 bw en gewestelijke regelingen).
 • Vlaams Woninghuur decreet; Waalse en Brusselse wetgeving. (wat betreft de afdeling verzekeringen en aansprakelijkheid).
 • Onderscheid en toepassingsterrein van de verschillende wetgevingen.
 • Verzekeringsvorm (al dan niet met afstand van verhaal) en wettelijke verplichtingen.
 • Volgende onderwerpen aan bod:
  • Verantwoordelijkheid van de huurder en de eigenaar.
  • Rechten tegenover de onderhuurders en hun verplichtingen.
  • Bewoners ter bede, gebruikers zonder huurovereenkomst.
  • Invloed van clausules in de huurovereenkomst.
  • Wettelijk verplichte brandverzekering in bepaalde situaties.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • algemene wetgeving
 • TAKKEN 8, 9, 13, 18

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Een minimum aan voorkennis van de brandpolis is wenselijk. De opleiding brand theorie (polisvoorwaarden en wetgeving) is een goede voorbereiding.Een minimum aan voorkennis inzake verantwoordelijkheid (van eigenaar en huurder) is wenselijk.

Syndici (ook zonder grondige kennis verzekeringen) zullen ook nuttige info halen uit deze opleiding, ook al verkopen ze geen verzekeringen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

OPMERKING:

De opleiding DVL59 Afstand van verhaal in de brandpolis is een ideale aanvulling op deze opleiding. Deze opleiding is vooral gericht op een goede informatie voor de klanten bij de verkoop van de brandverzekering.

De opleiding DVL53 behandelt vooral wetgeving. Cursisten die meer op zoek zijn naar praktische voorbeelden en toepassing in schaderegeling zullen dit terugvinden in de andere opleidingen, met name:– DVL07: Cases schade brand deel 1 en deel 2.– DVL10: Cases schade appartementen.– DVL47: Schade brand Assuralia conventies deel 1 en deel 2.– DVL63: FAQ schade brand.

Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 29/03/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
29/03/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25 Inloggen

Datum

29/03/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Inschrijven

Inloggen
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven