Terug naar het overzicht

Aansprakelijkheid eigenaar huurder; Vlaams Woninghuurdecreet en andere regionale wetten

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers, syndici, beheerders van gebouwen.Advocaten, juristen en hun personeel.

DOELSTELLING:

 • Inzicht verwerven in de aansprakelijkheid van eigenaar, verhuurder, huurder, gebruiker van een gebouw.
 • Verschillen kennen tussen de Federale wetgeving en de gewestelijke wetgeving.
 • De clausule afstand van verhaal kennen.
 • De waarde van het verzekerbaar belang kennen.
 • De waarde van de juiste definitie van de verzekerden kennen.

INHOUD:

 • Verantwoordelijkheid van de huurder en de gebruiker en de doorverhuurder en onderhuurder.
 • Verantwoordelijkheid van de verhuurder. Federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse wetgeving inzake woninghuur. Federale wetgeving voor de andere verhuurvormen.
 • Diverse vormen van afstand van verhaal. Verzekering voor rekening van wie het behoort.
 • Verzekerbaar belang.
 • De opleiding is geactualiseerd en aangepast aan de recente gewestelijke wetgevingen.
 • Aansprakelijkheid eigenaar en huurder (art 1721, 1302 1732 1733 en 1735 bw en gewestelijke regelingen).
 • Vlaams Woninghuur decreet; Waalse en Brusselse wetgeving. (wat betreft de afdeling verzekeringen en aansprakelijkheid).
 • Onderscheid en toepassingsterrein van de verschillende wetgevingen.
 • Verzekeringsvorm (al dan niet met afstand van verhaal) en wettelijke verplichtingen.
 • Volgende onderwerpen aan bod:
  • Verantwoordelijkheid van de huurder en de eigenaar.
  • Rechten tegenover de onderhuurders en hun verplichtingen.
  • Bewoners ter bede, gebruikers zonder huurovereenkomst.
  • Invloed van clausules in de huurovereenkomst.
  • Wettelijk verplichte brandverzekering in bepaalde situaties.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar on demand.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving
 • TAKKEN 8, 9, 13, 18

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering; 3 BIV punten; 3 OVB punten.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Een minimum aan voorkennis van de brandpolis is wenselijk. De opleiding brand theorie (polisvoorwaarden en wetgeving) is een goede voorbereiding.Een minimum aan voorkennis inzake verantwoordelijkheid (van eigenaar en huurder) is wenselijk.

Syndici (ook zonder grondige kennis verzekeringen) zullen ook nuttige info halen uit deze opleiding, ook al verkopen ze geen verzekeringen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven