Downloads

Downloads

KB over de verplichte verzekering van de vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 25/11/2022

Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

Downloaden

De regels inzake de organisatie en de werking van het BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 11/10/2022

Het KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Organisatiebesluit. Werking van de BIV-organen (Nationale Raad, Bureau, Kamers). (Tucht)procedure Kamers. Gewijzigd bij KB van 2 april 2014 - BS 5 mei 2014. 

Downloaden
Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector. De antidiscriminatiewetgeving, tips en nuttige adressen.

Opvolger van brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het vermijden? Praktische tips."

Downloaden

Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

KB van 01-04-2022 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars.

Downloaden

Lijst atypische verrichtingen vastgoedmakelaar

DOCX - Laatst bijgewerkt: 03/08/2022

Versie 12/07/2022

Downloaden

Handleiding Antiwitwas

DOCX - Laatst bijgewerkt: 03/08/2022

Versie juli 2022. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd door in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 6 juni 2017).

Downloaden

Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Oprichting van het BIV.

Downloaden

Document voor schadeaangifte bij BIV-verzekering

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

Door vastgoedmakelaars te hanteren formulier voor de aangifte van schadegevallen. Opgelet: gebruik bij voorkeur het online platform (link in document).

Downloaden

Wet op de mede-eigendom

PDF - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wet mede-eigendom (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek).

Downloaden

Overeenkomst derdenrekening

DOCX - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wie een nieuwe derdenrekening wil openen, kan met deze modelovereenkomst naar de bank stappen. Alle banken aanvaarden of gebruiken dit document. Een ingevuld en ondertekend model wordt ook geaccepteerd bij een aanvraag om vastgoedmakelaar te worden.

Downloaden