Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Welke gegevens moet ik vermelden op mijn documenten?

Welke gegevens moet ik vermelden op mijn documenten?

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 10/04/2020

Verplicht te vermelden

Volgens de deontologische code (art. 20) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om onderstaande zaken op je documenten te vermelden:

  • ✓ je BIV- nummer;
  • ✓ de naam van je onderneming of rechtspersoon, met vermelding van de rechtsvorm (BVBA, NV,…);
  • ✓ de naam van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt en het nummer van deze verzekeringsovereenkomst (AXA Belgium NV, 730.390.160);
  • ✓ de vermeldingen opgelegd door de wet.

Onder "de vermeldingen opgelegd door de wet" verstaan we onder meer de verplichte vermelding inzake het rechtspersonenregister (RPR) en het nummer van ten minste één rekening bij een in België gevestigde kredietinstelling alsook de naam van deze kredietinstelling (Art. III.25 Wetboek van economisch recht). 

Hoe vermelden?

Je vermeldt "RPR" (de afkorting van rechtspersonenregister), gevolgd door een plaatsnaam. De plaatsnaam geeft aan onder welk arrondissement jouw rechtspersoon valt.

De vermelding "RPR Antwerpen" geeft bijvoorbeeld aan dat deze rechtspersoon valt onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

Ja, maar als éénmanszaak…

… heb je inderdaad geen RPR. Alleen vennootschappen hebben dit. Als eenmanszaak moet je dan wel je woonplaats of domicilieadres vermelden, want dat bepaalt de rechtbank waaronder je valt.

Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd, en daarmee ook de Ondernemingsrechtbank. Door deze hervorming moet de RPR-vermelding op je facturen mogelijks aangepast worden. De Ondernemingsrechtbank moet eerst vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank.

De vroegere vermelding "RPR Mechelen" moet nu bijvoorbeeld vervangen worden door "RPR Antwerpen, afdeling Mechelen".

Vermelding voor mijn rechtspersoon

Hoe weet je nu welke vermelding geldt voor jouw rechtspersoon? Surf naar https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl. Geef de postcode van je vennootschap in en je krijgt een overzicht van alle bevoegde rechtbanken, waaronder de Ondernemingsrechtbank.

Bijvoorbeeld:
  • Immo A uit 1790 Affligem moet vermelden: RPR Brussel
  • Immo B uit 3620 Lanaken moet vermelden: RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren
  • Immo C uit 8470 Gistel moet vermelden: RPR Gent, Afdeling Oostende
Was dit artikel nuttig?