De gegevens van de vastgoedmakelaars

Placeholder

Over de gegevens van de vastgoedmakelaars

In het kader van onze wettelijke opdracht als officieel controle- en tuchtorgaan van de vastgoedmakelaars, en in het kader van onze strijd tegen onwettige beoefenaars van het beroep, maken wij publiek bekend wie erkend vastgoedmakelaar is. Dit doen wij door enkele gegevens op deze website vindbaar te maken. 

Wij publiceren nooit persoonlijke gegevens van vastgoedmakelaars zoals geboortedata, persoonlijke e-mailadressen, ...

De gegevens waarover wij beschikken zullen nooit aan derde partijen verkocht worden.

Op onze website publiceren wij van alle erkende, actieve vastgoedmakelaars:

  • naam en voornaam,
  • BIV-nummer,
  • hoedanigheid als BIV-lid,
  • en de professionele gegevens zoals door de vastgoedmakelaar aan ons gemeld.

Verwerkte wijzigingen aan deze gegevens worden ten laatste na 24u zichtbaar op de website.

Placeholder