Erkende vormingsverstrekkers

Alle vastgoedmakelaars hebben de deontologische verplichting zich elk jaar een bepaald aantal uren bij te scholen. Maar alleen erkende vormingen aangeboden door erkende organisaties tellen hiervoor mee. Erkende vormingen zijn immers de enige vormingen die een door het BIV aanvaard attest opleveren. Uiteraard is de vastgoedmakelaar vrij om naast de erkende vormingen ook nog aanvullend andere vormingen te volgen.

Voorwaarden om erkend vormingsverstrekker te worden

Het is de Nationale Raad die beslist over de erkenning van vormingsverstrekkers, en dit na gemotiveerd advies van de Werkgroep Vorming. Je moet kunnen aantonen dat de voorgestelde beroepsvorming op een voldoende kwalitatief niveau kan georganiseerd worden. Dit bewijs je door:

  • je statuten bij te voegen waaruit moet blijken dat je het aanbieden van vorming, seminaries en/of onderwijs als activiteit hebt;
  • de nodige logistieke infrastructuur te voorzien voor je opleiding;
  • eventuele klachten intern te kunnen behandelen.

Daarnaast verbind je je ertoe om:

  • de effectieve aanwezigheid van de deelnemers te controleren;
  • uiterlijk 1 week na een vormingsmoment de syllabus over te maken aan het BIV
  • ten laatste 14 dagen na een vormingsmoment een digitale deelnemerslijst aan het BIV te bezorgen;
  • de deelnemers na afloop van elke vorming een evaluatieformulier te laten invullen;
  • en de ontvangen evaluaties verwerkt over te maken aan het BIV.

Consulteer voor de volledigheid zeker eens het vormingsreglement.

Erkenningsbadge

De volgende badges mag je gebruiken om aan te tonen dat je organisatie en vorming erkend zijn.

 

Lijst van erkende vormingsverstrekkers

Hieronder vind je een overzicht van de vormingsverstrekkers die erkende vastgoedvormingen aanbieden. Al wie vormingen wil aanbieden, kan via Edux een aanvraag indienen om erkend te worden.