Waaruit kan de professionele dienstverlening van een vastgoedmakelaar bestaan?

Het beroep van vastgoedmakelaar kan twee soorten activiteiten dekken: bemiddeling en beheer (syndicus en rentmeester). De vastgoedmakelaar is diegene die onder een zelfstandig statuut één of meerdere van volgende activiteiten uitvoert:

  • bemiddelaar: de vastgoedmakelaar die voor rekening van derden, een bepalende bijstand verleent met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
  • syndicus: de vastgoedmakelaar die handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
  • rentmeester: de vastgoedmakelaar die voor rekening van derden activiteiten ontwikkelt inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

 

12 oktober 2020