Is het beroep van vastgoedmakelaar in België gereglementeerd?

Het beroep van vastgoedmakelaar is in ons land sinds 1993* gereglementeerd. Elke persoon die als zelfstandige (in hoofd- of in bijberoep) vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefent – en/of  de titel van vastgoedmakelaar wil dragen – is gehouden om zich voorafgaandelijk in te schrijven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, kortweg het BIV. De erkenning is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De bedienden die werkzaam zijn in een vastgoedkantoor moeten zich niet inschrijven bij het BIV. Zij voeren hun taken uit onder toezicht van de BIV-erkende. Op tuchtrechtelijk vlak is de BIV-erkende verantwoordelijk voor de daden gesteld door zijn bedienden.

*  Tot 1 september 2013 was ze gereglementeerd via het Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Sinds 1 september 2013 is ze gereglementeerd door de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

12 oktober 2020