Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  23 augustus 2018
  Chambre Exécutive
  1565 (D7048)
  Samenvatting: 

  Stage fictif – faux en écritures et usage de faux - absence de formation - devoirs de probité, de loyauté, de dignité, de délicatesse, de confraternité et de respect de l’Institut et de ses organes - manquement aux articles 1, 23, 36 et 44 du Code de déontologie et 3, 8, 9 et 13 du règlement de stage.

  Aard klacht: 
  Vormingsverplichting
  Stage
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
  Collegialiteit
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Collegialiteit
  Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  24 februari 2017
  Uitvoerende Kamer
  3085 (T8296)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou de ondeontologische praktijken van zijn stagiair minstens getolereerd hebben door onvoldoende toezicht uit te oefenen. In casu deponeerde de stagiair wervende brieven in de brievenbussen van panden die door een andere vastgoedmakelaar te koop werden aangeboden. De vastgoedmakelaar kreeg een schorsing van twee weken als sanctie.

  Aard klacht: 
  Stage
  Eer en waardigheid
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Bewezen geen sanctie
  24 februari 2017
  Uitvoerende Kamer
  3084 (T8296)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou de ondeontologische praktijken van zijn stagiair minstens getolereerd hebben door onvoldoende toezicht uit te oefenen. In casu deponeerde de stagiair wervende brieven in de brievenbussen van panden die door een andere vastgoedmakelaar te koop werden aangeboden. De vastgoedmakelaar keer een schorsing van twee weken als sanctie.

  Aard klacht: 
  Stage
  Eer en waardigheid
  Collegialiteit
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  03 februari 2011
  Uitvoerende Kamer
  1791 (T5089)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou als stagemeester een maandelijkse vergoeding van €375 van de stagiair geëist hebben, vooraleer diens stagerapporten te willen ondertekenen. De Uitvoerende Kamer tilt hier bijzonder zwaar aan, en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 3 maanden op.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Stage
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Zonder voorwerp
  28 mei 2010
  Uitvoerende Kamer
  1089 (T4336)
  Samenvatting: 

  Niet conforme stage lopen – gebrek aan ontzag t.a.v de tuchtoverheid - Inbreuk op de artikelen 1 en, 44van de plichtenleer van het BIV; artikel 11 stagereglement.

  Aard klacht: 
  Stage