Voor alle duidelijkheid: Franstaligen mogen wél een tweede verblijf aan de kust kopen

Voor alle duidelijkheid: Franstaligen mogen wél een tweede verblijf aan de kust kopen

zondag 16 september 2012

Almaar meer Vlaamse vastgoedmakelaars worden geconfronteerd met anderstaligen - veelal Franstaligen - die denken dat alleen nog maar Vlamingen een vakantiewoning aan onze kust kunnen kopen. Volgens de vastgoedmakelaardij in Vlaanderen - met name CIB Vlaanderen gesteund door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) - is het niet toevallig dat deze foute perceptie vandaag zo vaak voorkomt. Net nu de lijst met gemeenten van ‘wonen in eigen streek’ geactualiseerd is, regent het misverstanden, zo ondervindt de sector.

Op 1 september kwam er een nieuwe lijst met Vlaamse gemeenten waar de maatregel ‘wonen in eigen streek’ van toepassing is. Liefst elf gemeenten werden aan de oude lijst toegevoegd, een aantal anderen werden dan weer geschrapt. In totaal staan er sinds 1 september 68 gemeenten op de lijst. En het moet gezegd, de regelgeving is niet eenvoudig om uit te leggen. Maar in het kader van betaalbaar wonen is ze wel effectief, zo menen de Vlaamse vastgoedmakelaars.

Het klopt dat niet iedereen een woning kan kopen in de gemeenten die op de lijst ‘wonen in eigen streek’ voorkomen. De kandidaat-koper moet namelijk in de gemeente zelf of in een aangrenzende gemeente wonen, er werken, of er een belangrijke professionele, sociale of familiale band mee hebben. Het doel van die beperkingen is nobel: door meer kapitaalkrachtige kandidaat-kopers van buiten de gemeente het recht te ontzeggen om van sommige kavels eigenaar te worden, hoopt de Vlaamse overheid een deel van de gronden en woningen nog betaalbaar te houden voor de eigen inwoners.

Maar … belangrijke nuance in het hele verhaal is dat de bewuste regelgeving enkel van toepassing is op woningen gelegen in nieuw aangesneden woonuitbreidingsgebieden. Franstaligen of anderen die dus een vakantiewoning aan de kust willen kopen, zullen bijgevolg geen hinder ondervinden van de regelgeving ‘wonen in eigen streek’. Zeker als je weet dat de beperking nergens geldt voor appartementen met zicht op zee, noch voor de toeristische zones, de stedelijke kernen en de dorpskernen.

En toch denken heel wat Walen of Franstalige Brusselaars dat ze geen tweede verblijf aan onze kust kunnen kopen, omwille van een regelgeving met een zogezegd ‘communautair’ tintje. “De l’habitat pour les Flamands d’abord”, luidt het.

De vastgoedmakelaardij toont zich een voorstander van maatregelen zoals ‘wonen in eigen streek’, omdat die voor heel wat mensen de kans op een behoorlijke woning in hun eigen streek garandeert. Wel betreurt de sector ten stelligste dat deze maatregel nog te vaak fout begrepen wordt. Precies daarom hopen de makelaars dat alles in het werk wordt gesteld om de vastgoedconsument – welke taal hij ook spreekt – zo goed mogelijk te informeren.