Vlaamse vastgoedmakelaars zijn voorstander van omzichtig en  doordacht debat over hervorming Woonbonus

Vlaamse vastgoedmakelaars zijn voorstander van omzichtig en doordacht debat over hervorming Woonbonus

dinsdag 29 januari 2013

De Vlaamse vastgoedmakelaars zijn tevreden dat het debat over de Woonbonus wordt aangesneden, maar vragen uitdrukkelijk aan alle gesprekspartners om niet nodeloos onrust te zaaien op de markt. Het Nederlandse voorbeeld waarbij mensen hun woningen plots massaal te koop stelden uit vrees voor gemorrel aan het hypothecair krediet, moet volgens de sector absoluut vermeden worden. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsfederatie van vastgoedmakelaars, en het BIV, het beroepsinstituut van de sector, appreciëren dan ook dat de Vlaamse regering vandaag snel duidelijk maakte dat er niet aan de lopende engagementen zal worden geraakt.  

Gedurende decennia was de hypotheekaftrek een vaste en onbetwistbare pijler van de woonfiscaliteit die slechts zelden en in de marge van het politiek debat ter sprake werd gesteld. Doorheen de jaren is echter de scepsis rond de efficiëntie van dit beleidsinstrument toegenomen. Volgens de Vlaamse vastgoedmakelaars biedt de regionalisering van de Woonbonus in het kader van het Vlinderakkoord dan ook een ‘historische kans’ om te pleiten voor een herziening.

Het hervormen of heroriënteren van de Woonbonus kan de betaalbaarheid van wonen op lange termijn ten goede komen, maar de vastgoedmakelaars benadrukken het belang om dit zeer geleidelijk aan en bijzonder omzichtig te doen. De afbouw van de Woonbonus voor bestaande leningen, zoals vandaag geadviseerd wordt, zou volgens de sector de marktwerking kunnen verstoren. De vastgoedmakelaars wijzen dan ook op het gevaar wanneer er aan verworven rechten wordt geraakt en benadrukken dat onze vastgoedmarkt in Europees perspectief nog altijd als één van de gezondste mag beschouwd worden. De Vlamingen moeten rechtszekerheid blijven genieten.

Tegenover het huidige systeem vragen CIB Vlaanderen en het BIV dat er met de vrijgekomen middelen een adequaat en coherent woonbeleid in de plaats wordt gesteld. Dat beleid moet de Vlaamse woningmarkt vooruit helpen en dat via drie belangrijke pijlers: 1) door nieuwbouw en vernieuwbouw te stimuleren, 2) door de private huurmarkt te beschermen en 3) door de betaalbaarheid van wonen voor jonge mensen te garanderen. 

De Vlaamse vastgoedmakelaars willen op alle mogelijke wijzen participeren in de discussie rond de Woonbonus en plannen hierover in de loop van het jaar meerdere debatdagen en in het najaar een uitgebreid congres. Daarbij zal de sector het niet nalaten haar standpunten duidelijk en constructief over te maken aan de beleidsmakers.