Huurgarantiefonds: "Eerste belangrijke stap om situatie op de private huurmarkt te verbeteren"

Huurgarantiefonds: "Eerste belangrijke stap om situatie op de private huurmarkt te verbeteren"

woensdag 23 oktober 2013

De Vlaamse vastgoedmakelaars, vertegenwoordigd door de grootste beroepsorganisatie CIB Vlaanderen en het beroepsinstituut BIV, staan positief tegenover de oprichting van het huurgarantiefonds dat vandaag door Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche werd voorgesteld. De immosector wil het fonds maximale slaagkansen geven en ziet het als een eerste voorname stap om de situatie op de private huurmarkt te verbeteren. CIB Vlaanderen en het BIV drukken, als sectorvertegenwoordigers, dan ook hun hoop uit dat dit niet de laatste belangrijke steunmaatregel is om de krapte op de vrije huurmarkt te verhelpen. 

De sector wil de minister in eerste instantie danken voor het constructief overleg dat gevoerd werd omtrent het huurgarantiefonds. Doorheen het besluitvormingsproces kregen CIB Vlaanderen en het BIV de mogelijkheid om een aantal praktische bedenkingen te formuleren, wat de werkbaarheid voor verhuurders ten goede zal komen. De Vlaamse vastgoedmakelaars staan positief tegenover de evolutie die de voorstellen hebben doorlopen en kijken uit naar de verdere implementatie.

De algemene bezorgdheid van de sector is het instandhouden van een goede en betaalbare huurmarkt met kwalitatieve woningen aan marktconforme prijzen. Het oprichten van het huurgarantiefonds biedt daarbij minstens ten dele een antwoord op deze uitdaging. Als sectorvertegenwoordigers willen CIB Vlaanderen en het BIV dan ook hoopvol zijn dat het niet bij deze steunmaatregel blijft. Om de inkrimping van het aanbod op de private huurmarkt te bestrijden, is het namelijk cruciaal dat de overheid meer aandacht heeft voor het aantrekkelijk maken van investeren in huurpanden.

De Vlaamse vastgoedmakelaardij, die voor haar voorstellen op een ruim draagvlak kan rekenen, dringt daarom aan op een verlaging van de successie- en schenkingsrechten bij verhuurwoningen en het voorzien van bv. een energie/renovatie-abattement. Dit zijn kortingen op de registratierechten die een eigenaar krijgt op voorwaarde dat hij bij aankoop van een verhuurpand onmiddellijk investeert in de energiezuinigheid en/of de kwaliteit van het pand. Daarnaast is de sector onder meer ook vragende partij voor het optrekken van de huurwaarborg, een evenwichtig en standvastig juridisch kader voor huurder en verhuurders, en een doelgericht premiebeleid dat álle verhuurders aanzet om te stimuleren in kwaliteit.