Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?
© Bart Tommelein

Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

woensdag 3 januari 2018

Vrijdag 22 december boog de Vlaamse regering zich tijdens de laatste ministerraad voor de kerstvakantie over de nakende hervorming van de registratierechten, op voorstel van minister Bart Tommelein. Lees hier de nota. Er zou één globaal lager tarief voor gezinswoningen komen, zijnde 7%. Wie een bescheiden woning koopt, of zijn nieuwe woning energetisch renoveert, zou een korting krijgen. De voorwaardelijke wijs is belangrijk. Het voorstel moet namelijk nog langs de adviesraden passeren en in het Vlaams Parlement worden gestemd... 

De bescheiden woning, die niet duurder dan 200.000 euro mag zijn, zou een korting van 5.600 euro opleveren (er komt een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro). Wie binnen de vijf jaar na aankoop zijn woning ingrijpend energetisch renoveert, zou slechts 6% registratierechten betalen en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (vrijstelling op de eerste 80.000 euro). Met Ingrijpende Energetische Renovatie wordt bedoeld dat verwarming, luchtcirculatie etc. volledig vervangen worden én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Bart Tommelein wil met het voorstel afstappen van het verouderde systeem dat op vandaag wordt gebruikt en waarbij het Kadastraal Inkomen (KI) bepaalt of kopers een klein of een groot beschrijf moeten betalen. Het KI werd sinds 1975 niet meer geactualiseerd en strookt niet meer met de realiteit. De minister wil tot een eerlijker systeem komen waarbij een bredere groep mensen een eigendom kan verwerven. Zoals gezegd: het voorstel geldt enkel voor gezinswoningen! Voor vakantiewoningen of voor opbrengsteigendommen verandert er niets en blijft het tarief van 10% van toepassing. 

Het BIV vindt het voorstel positief omdat ze eigendomsverwerving stimuleert bij starters op zoek naar een gezinswoning en omdat ze op termijn het aantal vastgoedtransacties zal aanzwengelen. We plaatsen wel twee kanttekeningen. Enerzijds moet het voorstel nog de parlementaire weg bewandelen. De precieze modaliteiten of de datum waarop de maatregel in voege treedt, zijn op heden onduidelijk. Daarnaast kan deze aankondiging een tijdelijk afkoelend effect op de vastgoedmarkt hebben. Kopers zouden hun aankoop met enkele maanden kunnen uitstellen omdat ze graag van het nieuwe tarief willen profiteren. Wordt vervolgd…