Wanted: geëngageerde stagemeesters

Wanted: geëngageerde stagemeesters

woensdag 27 september 2017

Als je als stagemeester actief op zoek bent naar een stagiair, doe je er goed aan om een zoekertje te plaatsen (via de personal account), zodat je ook in het zoekresultaat verschijnt als ‘stagemeester op zoek’. Het zoekertje gaat 13 weken na de laatste update offline. Indien nodig kan je een zoekertje langer online houden: de inhoud wordt immers in je account bewaard. De stagiair die op zoek is naar een stagemeester kan via de zoekmachine op onze website kiezen voor de optie “stagemeester op zoek”. Zo zie je meteen welke stagemeesters in je regio actief op zoek zijn naar stagiairs. Wie ‘alle stagemeesters’ zoekt, komt terecht bij alle erkende stagemeesters in de regio, op zoek of niet op zoek.

Het blijkt dat het aanbod aan Nederlandstalige stagemeesters globaal genomen toereikend is voor het aantal stagiairs. Anderzijds merken we dat er in deze groep heel wat stagemeesters zitten die niet (langer) actief zijn. Ze hebben éénmalig, of enkele keren, een stagiair begeleid maar doen dit op heden niet meer of wensen dit niet verder te doen. In hun zoektocht naar een stagemeester – op basis van de publieke lijst van erkende stagemeesters – krijgen aspirant-stagiairs wel eens te horen dat de gecontacteerde stagemeester (voorlopig) geen stagiairs meer begeleidt.

Als erkende stagemeester blijf je op de lijst staan, tenzij je zelf een weglating aanvraagt. Vandaar een warme oproep aan onze stagemeesters om ook hun engagement op te nemen! Wie in de toekomst geen stagemeester meer wenst te zijn, kan zijn weglating aanvragen van de lijst van stagemeesters. Dit moet schriftelijk worden gemeld via stage@biv.be.