Vragen over UBO? Bekijk de vernieuwde FAQ
© Shutterstock

Vragen over UBO? Bekijk de vernieuwde FAQ

woensdag 10 april 2019

De FOD Financiën laat ons weten dat ze een nieuwe FAQ ter beschikking heeft omtrent de UBO-verplichtingen. Alle vennootschappen en juridische entiteiten zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) over te maken aan het UBO-register via hun wettelijke vertegenwoordigers. Het bekomen van dergelijke informatie is belangrijk in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme gezien de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap zich achter verschillende entiteiten kan verbergen.

De uiteindelijke begunstigden dien je tegen uiterlijk 30 september van dit jaar te registreren via het portaal MyMinFin.