Vorig jaar 40 meldingen van vastgoedmakelaars aan CFI

Vorig jaar 40 meldingen van vastgoedmakelaars aan CFI

woensdag 11 juli 2018

Vastgoedmakelaars hebben vorig jaar 40 keer een melding rond een vermoeden van witwas of terrorismefinanciering gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van de cel. Dat zijn er 5 meer dan het jaar voordien. In 2015 telden we nog 67 meldingen door vastgoedmakelaars. Mogelijk is de lichte stijging van het aantal meldingen toe te schrijven aan het gebruik van de tool Antiwitwas, die sinds een jaar operationeel is.

Alles samen kreeg de CFI vorig jaar 31.080 meldingen binnen van de onderworpen entiteiten, een stijging van 14% tegenover het jaar voordien. Onze beroepsgroep vertegenwoordigt 0,13% van alle meldingen, identiek aan het percentage uit 2016. Kredietinstellingen leveren het grootst aantal meldingen af (37,10%). Ter vergelijking: notarissen maken 3,46% van alle meldingen uit, bedrijfsrevisoren 0,21% en advocaten slechts 0,03%.