Vlaams Parlement neemt voorstel van decreet verplichte rookmelders aan

Vlaams Parlement neemt voorstel van decreet verplichte rookmelders aan

woensdag 1 maart 2017

Woensdag 22 februari jl. nam het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan omtrent de verplichte invoering van rookmelders in woningen (zie ook BIV-Mail 185). Die waren voordien enkel verplicht bij nieuwbouw, bij renovaties waarbij een stedenbouwkundige vergunning nodig was, bij huurcontracten en bij woningen die met een sociale lening werden aangekocht. De overige 60% van het Vlaamse woonpatrimonium kende de verplichting nog niet. Met de nieuwe verplichting wordt de huidige regelgeving, zoals geregeld in het decreet van 1 juni 2012, opgeheven.

Met de verplichting wil men vooral huurders, verhuurders en eigenaars sensibiliseren en overtuigen van de noodzaak van een rookmelder. Aanvankelijk werd er gesproken van 1 januari 2020 als uiterste datum maar de Vlaamse Regering heeft de mogelijkheid om het decreet vroeger in werking te laten treden.

Van zodra de tekst gepubliceerd is in het Staatsblad zullen we niet nalaten jullie hiervan te informeren.