Vlaams Energieplan: voorstellen voor meer, sneller en beter

Vlaams Energieplan: voorstellen voor meer, sneller en beter

woensdag 22 augustus 2018

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van Vlaams Energieplan klaar om tegen 2030 de energie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren. Via het renovatiepact met daarin de gebouwenpas en het opgewaardeerde EPC+ dat er vanaf 2019 komt, werkt de Vlaamse Regering aan langetermijndoelstellingen voor 2050. Ze stelt nu ook bijkomende maatregelen voor.

In het interfederale energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. Vlaanderen wil dit versnellen door ervoor te zorgen dat er vanaf 2021 geen stookolieketels meer komen bij nieuwbouw of bij ingrijpende energetische renovaties. Nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 ook geen aardgasaansluitingen meer.

Uit een studie van het Steunpunt Wonen bleek dat de verlaging van het btw-tarief voor vernieuwbouw na sloop van toepassing in 13 Vlaamse centrumsteden geleid heeft tot een grote stijging van vergunningen voor vernieuwbouw. De btw-wetgeving is een federale bevoegdheid, maar er wordt voorgesteld het btw-tarief voor vernieuwbouw na sloop vanaf 2021 uit te breiden tot alle Vlaamse dorps- en stadskernen.

Bovendien moet bij een notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning uiterlijk binnen de 5 jaar aan drie van volgende 6 maatregelen voldaan zijn: dakisolatie, muurisolatie, vensters, condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp, vloerisolatie en een hernieuwbare energieboiler. De handhaving van deze maatregel zal via de gebouwenpas gebeuren. Momenteel wordt er advies ingewonnen van de Minaraad en de SERV. Het zal ook nog aan o.a. de Nationale Klimaatcommissie worden overgemaakt.