Verplichte registratie in het UBO-register

Verplichte registratie in het UBO-register

woensdag 10 oktober 2018

Het register van uiteindelijke begunstigden, ook het UBO-register genoemd («Ultimate Beneficial  Owner») staat sinds kort online.  Alle vennootschappen en juridische entiteiten zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers. Indien je binnen een vennootschap werkt, zal je hiervoor de nodige stappen moeten ondernemen. De termijn om de gegevens in te geven in het register is verlengd tot 31 maart 2019.

Een  Europese  richtlijn verplicht  alle lidstaten een UBO-register  op te richten. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke  begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Alle vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken. Dit dient te gebeuren door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De wetgeving treedt op 31 oktober 2018 in werking, maar je hebt nog tot 31 maart 2019 de tijd om de uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. De uiteindelijke begunstigden kunnen nu al worden geregistreerd door aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal. Wie extra informatie wenst, kan terecht in de FAQ. Om te weten hoe je als wettelijke vertegenwoordiger de gegevens van de uiteindelijke begunstigde moet invoegen, kan de gebruikershandleiding raadplegen.

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de informatieplichtige onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000.