VEA evalueert EPC…

VEA evalueert EPC…

donderdag 1 oktober 2015

… en verwelkomt jouw input!

Het Vlaams Energieagentschap VEA organiseert binnenkort overleg over de bewijsstukken die een energiedeskundige mag gebruiken om het EPC op te maken. Dat overleg komt er nadat uit onderzoek bleek dat er in sommige gevallen nogal wat verschil kan zitten tussen EPC-scores voor eenzelfde goed. De reproduceerbaarheid van het EPC bleek in de studie in het gedrang te kunnen komen door een aantal onduidelijkheden bij de opmaakprocedure en een inconsequent gebruik van waarde-eenheden. Resultaat: een in sommige gevallen nogal uiteenlopende EPC-score voor eenzelfde goed.

Het VEA doet nu een oproep om praktijkervaringen en voorbeelden van EPC-bewijsstukken over te maken die “aanleiding geven tot interpretatie of waarbij mogelijk knelpunten of aandachtspunten opduiken” op te sturen. Zo wil het Energieagentschap tot accuratere en meer betrouwbare EPC-attesten komen.

Feedback overmaken kan via energie@vlaanderen.be (max 12mb per mail).