Syndicus vrijgesproken: “Geen chantage”

Syndicus vrijgesproken: “Geen chantage”

woensdag 7 september 2016

Een syndicus die in zijn uitnodiging voor een Bijzondere Algemene Vergadering schreef dat zonder een goedkeuring voor twee specifieke punten zijn onmiddellijk ontslag zou volgen, is door de Uitvoerende Kamer (UK) vrijgesproken. “Geen chantage”, vindt de UK.

Situatie

De syndicus in kwestie had medio 2010 al het probleem van waterinsijpeling aangekaart tijdens een Algemene Vergadering. Een jaar later komt een voorstel om de betonwanden en de dakpannen van voor- en achtergevel te reinigen. Er wordt gewag gemaakt van ernstige betonschade en er is eensgezindheid over de noodzaak om een herstelling te laten gebeuren. De syndicus vraagt een prijs op bij 3 studiebureaus. Het jaar daarna blijkt dat sommige mede-eigenaars ervoor pleiten om de dakpannen niet te reinigen. Er wordt beslist om géén beroep te doen op een studiebureau. Enkel de betonherstellingen moeten worden uitgevoerd, vindt de AV, en er wordt afgesproken dat de Raad van Mede-Eigendom uit 3 offertes een aannemer kiest. Het volgende jaar, we zijn dan al juni 2013, zijn er 2 offertes ontvangen en geeft de AV een mandaat aan de Raad van Mede-Eigendom om te onderhandelen binnen bepaalde budgettaire grenzen. Nog een jaar later komt alsnog een studiebureau uitleg verschaffen op de AV over de stand van zaken wat betreft de gevelwerken. De aanwezige ingenieur wijst op de noodzaak van een ingreep om het verouderingsproces van de beton en de wapening stop te zetten. De AV geeft aan verder te willen werken met dit studiebureau en de problemen gefaseerd aan te pakken. Het studiebureau mag het lastenboek opstellen. Juni 2015. Opnieuw komt een ingenieur uitleg geven over de noodzakelijke betonwerken. De raming blijft echter onduidelijk en men wacht een bijzondere AV af om klaarheid te krijgen. Die BAV komt er in januari 2016. Het is in de uitnodiging voor deze AV dat de syndicus zijn ontslag zegt aan te zullen bieden als er geen goedkeuring komt voor het op tafel liggende voorstel voor de gevelwerken, zoals omschreven in het lastenboek dat het ingenieursbureau intussen vervolledigde. Het voorstel wordt goedgekeurd, maar korte tijd later volgt een klacht bij het BIV waarin de syndicus verweten wordt “ongeoorloofde druk” te hebben uitgeoefend op de mede-eigenaars.

Oordeel

“Uit het dossier blijkt dat aangeklaagde zich er alleen maar voor heeft ingezet de mede-eigenaars te behoeden voor eventuele nadelige gevolgen van het eventueel uitblijven van een beslissing inzake de herstellingswerken”, is de UK van mening.

“Indien mede-eigenaars en syndicus het niet eens geraken over fundamentele beslissingen, dient een syndicus zonodig ontslag te nemen. Immers, syndicschap is meer dan het louter akte nemen van genomen beslissingen”, betoogt de UK verder.

De UK besluit: “De aangeklaagde heeft geen chantage willen plegen, maar de contouren van de te nemen beslissingen willen kaderen. De mededeling eventueel ontslag te moeten nemen, was in casu geen geval van chantage, maar eerder van noodzakelijke transparantie.”