Studie Fremault: respecteer de wetgeving.

Studie Fremault: respecteer de wetgeving.

woensdag 7 juni 2017

De VUB en de UGent deden een onderzoek naar het voorkomen van discriminatie door vastgoedmakelaars op de Brusselse private huurmarkt. De studie kwam er op initiatief van Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault (cdH).

De onderzoekers voerden in totaal 11.000 praktijktests uit (waarbij twee kandidaat-huurders die enkel verschillen op vlak van discriminatiegrond contact namen met een makelaar). Daarnaast werden 648 mystery calls uitgevoerd (waarbij een eigenaar een makelaar belde en een discriminerende vraag stelde). De studie toont aan dat er gediscrimineerd wordt op vlak van etnische afkomst, gender en inkomensbron. Er blijkt uit de praktijktesten dat bij 44% van de huuradvertenties mannen met een Noord-Afrikaanse naam benadeeld werden.  Bij de mystery calling zou een derde van de makelaars ingaan op de vraag om etnische minderheden te discrimineren. Opvallend is dat heel wat makelaars spontaan stellen dat de discriminerende vraag in strijd is met de anti-discriminatiewetgeving.

Het BIV stelt duidelijk dat discriminatie niet kan en dat elk geval er één te veel is. Anderzijds staat selectie niet gelijk aan discriminatie. De makelaar heeft een bemiddelende rol tussen de verhuurder en de potentiële huurder en heeft daarbij de plicht om de solvabiliteit van die laatste na te gaan, maar het is uiteindelijk de opdrachtgever die de huurder zal selecteren. Daarnaast stellen we ons vragen bij de betrouwbaarheid van de praktijktesten. Zo geven de onderzoekers zelf aan dat door het hoge aantal e-mails naar dezelfde makelaars, (verschillende discriminatiegronden werden immers tegelijk getest), ook veel e-mails onbeantwoord bleven. In hoeverre kan het niet beantwoorden van mails aanzien worden als een discriminerende daad van de makelaar?  

Het Instituut heeft alleszins niet gewacht op de resultaten van deze studie om actie te ondernemen. We hebben een e-learning ter beschikking die specifiek op anti-discriminatie gericht is en er werd een themabundel voorzien op onze website, met daarin o.a. de anti-discriminatieclausule die in bemiddelingsovereenkomsten kan opgenomen worden en de standaard inlichtingenfiche. In het verleden zaten we ook met de belangrijkste actoren samen rond dit thema. Zo ondertekenden we in 2015 nog het Gentse charter “Gelijke toegang tot huisvesting” en zetten we in hetzelfde jaar mee onze schouders onder de Uniabrochure.

We willen onze leden vragen om waakzaam te blijven ten aanzien van de anti-discriminatiewetgeving en trekken verder de sensibiliserende kaart door middel van vorming en informatie, die een duurzame langetermijnoplossing biedt.