Strijd tegen illegale makelaars gaat voort

Strijd tegen illegale makelaars gaat voort

woensdag 11 januari 2017

Tijdens het laatste trimester van 2016, werden 8 vonnissen uitgesproken die alle 8 positief waren voor het BIV aangaande onwettige beoefenaars die het beroep illegaal en dus zonder erkenning  hebben uitgeoefend. In totaal werden vorig jaar 43 personen door het gerecht uit de markt gehaald wegens illegale makelaardij. Dat zijn er 19 meer dan in 2015.

Bovendien merken we dat er steeds strenger wordt opgetreden tegen deze frauduleuze praktijken. De dwangsommen die door de verschillende rechtbanken van koophandel gevorderd worden lopen steeds vaker op tot 5000 euro per dag en per inbreuk, met soms zelfs uitschieters tot 7000 euro per dag en per inbreuk.

De dienst Opsporing van het BIV blijft actief waken over de vastgoedmarkt zodat deze exclusief voorbehouden blijft aan de professionelen.