Stijging aantal ambtshalve weglatingen stagiairs

Stijging aantal ambtshalve weglatingen stagiairs

woensdag 31 mei 2017

Het BIV merkt een stijging van het aantal ambtshalve weglatingen van Nederlandstalige stagiairs op. Dit is een bijzonder jammerlijke evolutie. In 2016 werden liefst 80 stagiairs weggelaten. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2012, toen het aantal 37 bedroeg. In dezelfde periode steeg het aantal inschrijvingen op de lijst van stagiairs met 28%.

Stagiairs worden door de Uitvoerende Kamer ambtshalve weggelaten wanneer ze hun stage niet binnen een periode van drie jaar volbrengen, (door niet deel te nemen aan de bekwaamheidsproef of door er niet voor te slagen), of wanneer ze er na een voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst, niet binnen de drie maanden in slagen om een nieuwe stagemeester te vinden. Het niet tijdig volbrengen van de stage maakt echter de overgrote meerderheid (95% in 2016) van de ambtshalve weglatingen uit.

Aangezien een ambtshalve weglating ingrijpende gevolgen heeft, roepen we de stagiairs dan ook op om tijdig te reageren op de briefwisseling van het BIV en om het inplannen van en de deelname aan de bekwaamheidsproef niet uit te stellen. Een stagiair die na een weglating een wederinschrijving op de lijst vraagt moet zijn stage immers helemaal van vooraf aan beginnen, inclusief het afleggen van een competentietest vóór de aanvang van de nieuwe stage! Een wederinschrijving kan slechts één keer gebeuren.