Reminder: regels rond immoborden
© Shutterstock

Reminder: regels rond immoborden

woensdag 3 oktober 2018

Wie als vastgoedmakelaar in Vlaanderen een immobord plaatst, moet daarbij de Vlaamse regelgeving (Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is) respecteren. We brengen graag nog even artikel 9 uit dit Besluit in herinnering:

Art. 9. Alleen voor de plaatsing van volgende publiciteitsinrichtingen is geen stedenbouwkundige vergunning nodig: […] 7° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.

Dit betekent dat het immobord uiterlijk 14 dagen na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst of van het huurcontract verwijderd moet worden. Respecteer deze termijn om problemen met de gemeente (of omwonenden) te voorkomen. De vastgoedmakelaar die deze regels niet opvolgt, maakt zich schuldig aan een stedenbouwkundige overtreding en kan hiervoor worden vervolgd… Dit is het overkoepelende regelgevende kader. Gemeenten kunnen echter via verordeningen of reglementen strengere regels omtrent het plaatsen van immoborden opleggen.