Premie tot 250 euro voor wie milieuvriendelijker verwarmt

Premie tot 250 euro voor wie milieuvriendelijker verwarmt

woensdag 13 februari 2019

De Vlaamse Regering keurde recent een Besluit goed waardoor tegemoet gekomen wordt in de kosten voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere woningen. Dit werd gisteren in het Staatsblad gepubliceerd.

Gezien huishoudelijke steenkool- en houtverwarming zorgen voor een sterke bijdrage van de Vlaamse luchtverontreiniging komt er een premieregeling om dergelijke verwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen die op milieuvriendelijkere brandstoffen werken. Om de premie te verkrijgen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, zo moeten de werkzaamheden door een installateur worden verricht die nadien de nodige attesten aflevert, mag het nieuwe individuele verwarmingssysteem niet worden gevoed door vaste of vloeibare brandstoffen en moet  het nieuwe verwarmingssysteem minstens voldoen aan energie-efficiëntieklasse A.

De premie bedraagt 25% van de factuur voor het nieuwe individuele verwarmingssysteem, incl.btw en is begrensd tot 250 euro. Er wordt alleen rekening gehouden met het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de kostprijs en de installatie van het nieuwe individuele verwarmingssysteem. De financiële tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij het Departement Omgeving en wordt desgevallend binnen de drie maanden uitbetaald, na ontvangst van de aanvraag van de premie.