“Pop-updecreet” voor handelshuur van korte termijn goedgekeurd

“Pop-updecreet” voor handelshuur van korte termijn goedgekeurd

woensdag 15 juni 2016

Op 8 juni keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde “pop-updecreet” goed. Dat decreet moet een kader scheppen voor de kortetermijnhuur van handelspanden. De bedoeling van het decreet is enerzijds rechtszekerheid scheppen door een lacune in de Handelshuurwet op te vullen en anderzijds startende ondernemers de kans bieden om zonder al teveel risico’s een concept uit te proberen. Op die manier willen de initiatiefnemers ook meer dynamiek doen ontstaan in handelscentra en in buurten met veel leegstand.

De duur van de huur mag niet langer zijn dan één jaar. Verlengingen zijn mogelijk voor zover de totale duur van de huur niet langer is dan één jaar. Tot één jaar kan een huurder eenvoudig een kortetermijnovereenkomst opzeggen. Zodra op grond van opeenvolgende verlengingen de totale duur van de huur langer is dan één jaar, valt de overeenkomst automatisch onder het toepassingsgebied van de Handelshuurwet.

Het decreet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie in het Staatsblad.