OVAM optimaliseert procedure gemotiveerde verklaring bij betwisting risicogrond

OVAM optimaliseert procedure gemotiveerde verklaring bij betwisting risicogrond

woensdag 15 maart 2017

Als makelaar is het handig om te weten dat een grondeigenaar kan betwisten dat zijn perceel als een risicogrond in de gemeentelijke inventaris staat aangeduid. Hiervoor dient hij bewijsstukken aan de gemeente te bezorgen om zijn tegendeel aan te tonen. Op basis hiervan zal de gemeente het perceel uit de inventaris schrappen. De inventaris bevat alle risicogronden, wordt samengesteld op basis informatie-uitwisseling met de OVAM, en vormt  de basis vormt voor het afleveren van juiste bodemattesten. In geval de gemeente geen uitspraak kan doen op basis van de beschikbare informatie, moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een gemotiveerde verklaring opmaken.

De deskundige zal die verklaring vanaf 1 april 2017 rechtstreeks naar de gemeente moeten sturen. Bij een akkoord, zal de gemeente zelf de informatie via haar webloket aanpassen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor haar gemeentelijke inventaris. Ze dient altijd te bevestigen of alle beschikbare informatie werd meegenomen in de gemotiveerde verklaring. Dat verhindert tegenstrijdigheden achteraf. Bovendien is de gemeente niet aansprakelijk mocht ze een perceel foutief uit de inventaris hebben verwijderd op basis van de verklaring van de bodemsaneringsdeskundige.

Op specifiek verzoek kan de OVAM de inhoudelijke beoordeling op zich nemen. Daarvoor zal ze zich baseren op de informatie opgenomen in de gemotiveerde verklaring. Na akkoord past de OVAM deze informatie aan in het grondeninformatieregister, dat alle (mogelijke) bodemverontreinigingen in kaart brengt, en koppelt deze aanpassing terug naar de gemeente. Indien er onduidelijkheden blijven over het al dan niet aanwezig zijn van risico-activiteiten, blijft de grond als risicogrond gelden en is een oriënterend bodemonderzoek nodig. Meer informatie omtrent de procedure, kan je hier vinden.

Door de uitwisseling tussen OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten konden 134.000 risicopercelen uit 304 gemeentelijke inventarissen in kaart worden gebracht. Tegen eind 2017 hoopt ze een volledig overzicht van alle risicogronden te hebben.