Nieuwe nota schept duidelijkheid  inzake private huur
shutterstock

Nieuwe nota schept duidelijkheid inzake private huur

vrijdag 27 maart 2020

In deze nota wordt onder meer de belangrijke vraag of en wanneer er nog plaatsbeschrijvingen mogen worden uitgevoerd, beantwoord.

LEES HIER DE NOTA

 

We geven hierna de belangrijkste aandachtspunten mee:

  • Het opstarten van een nieuw verhuurdossier is strikt verboden!  
  • Plaatsbezoeken bij verhuur zijn verboden (ook in lopende dossiers), en dit zowel voor de vastgoedmakelaar als voor de particulier! Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen waarbij een mix van leeftijden absoluut vermeden moet worden. Reminder: uiteraard zijn ook plaatsbezoeken in het kader van een verkoop verboden!
  • De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving mag, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel niet mogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv. ) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole;
  • Sleuteloverdracht is mogelijk, wanneer noodzakelijk in functie van een dringende verhuis en indien dit zo veilig mogelijk georganiseerd wordt (bv. sleutelkluis, depot, …).

Voor meer details omtrent deze en andere punten, lees de nota!